VAREN NAKUP

15-dnevna garancija

PREIZKUSITE STOLE

Obiščite nas v salonu

RADI SVETUJEMO

01 428 90 80 / 068 628 039

Garancija

Garancija

Podjetje nudi 2-letno zakonsko jamstvo od datuma nakupa. Ob prejemu računa za nakup, kupec prejme tudi garancijski list.

Kaj krije garancija:

Garancija krije stvarne napake pri izdelavi in napake v materialu kot npr.: premični deli s funkcijo premikanja in nastavljanja (nastavitev naslona, ledvene opore, sedeža, vzglavnika in ročnih opiral), konstrukcija ogrodja, nepravilno delovanje mehanizma, dvižnega mehanizma (plinski dvižnik), kolesa.

Česa garancija ne krije:

Garancija ne krije poškodb, ki so nastale zaradi:

  • nepravilne ali malomarne rabe, vključno z zlorabo
  • nepooblaščenih posegov
  • mehanskih poškodb in preobremenitev
  • zunanjega udarca (padec ali udarec)
  • uporabe neoriginalnih delov
  • nepravilne montaže
  • redne obrabe (npr. vidne na blagu)
  • nerednega ali nepravilnega vzdrževanja
  • neupoštevanja navodil za uporabo
  • višje sile

Garancija prav tako ne krije razstavljenih, delno razstavljenih ali z neoriginalnimi deli popravljenih stolov, ki so jih poskušale popraviti nepooblaščene osebe.

 

Pravice potrošnika (97. člen ZVPot-1):

(1) Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

(2) Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.

(3) Če proizvajalec v roku iz prvega odstavka tega člena in prejšnjega odstavka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

(4) Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

(5) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

(6) Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

(7) Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

(8) Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

(9) Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

 

Uveljavljanje garancije

V primeru uveljavljanja garancije nas mora kupec obvestiti na e-naslov stoli@pivk.si in skupaj s stolom predložiti tudi račun. O postopku reševanja reklamacije vas bomo pisno obvestili najkasneje v roku petih (5) delovnih dni po prejemu obvestila o reklamaciji.

Vse reklamacije urejamo v naših prostorih:
PISARNIŠKI STOLI PIVK d.o.o., Zlatek 15, 1000 Ljubljana
E-pošta: stoli@pivk.si
Tel.: 01 428 90 80